Trebavska br. 11, Modriča 74480

hemopral@teol.net

+387 53 813 530

Naše djelatnosti:

Industrijska mehaničko-hemijska čišćenja i pranja

 • Hemijska i mehanička čišćenja i pranja svih vrsta industrijskih posuda, instalacija i uređaja pod pritiskom – radi uklanjanja naslaga vodenog kamenca, korozije, čađi, masnoća i dr.
 • Čićenje termoenergetskih postrojenja – kotlova, hladnjaka, kondenzatora, izmjenjivača toplote, kalolifera, isparivača, filtera, rashladnih sistema, separatora, kompresorskih i hidroforskih stanica
 • Čišćenje i ispiranje sistema centralnog grijanja u industrijskim i stambenim objektima
 • Čišćenje rezervoara u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji od kiselina i neorganskih materija
 • Čišćenje benzinskih stanica, rezervoara, separatora od nafte i masti
 • Čišćenje i pranje cisterni, vagona i sl. od nafte i naftnih derivata, TNG i amonijaka
 • Čišćenje betonskih i dr. površina od zagađivanja naftom, derivatima nafte, bojama, lakovima i drugim zagađivačima
 • Čišćenje postrojenja za obradu otpadnih voda, taložnika, kolektora i separatora

Komunalna čišćenja i pranja

 • Proštopavamo, čistimo i ispiremo sve vrste kanalizacionih instalacija promjera 50 – 1000 mm (industrijske - procesne, oborinske i fekalne) od mulja, masti, kamenca i otpadnih voda uz upotrebu pumpe visokog pritiska, WOMA, sa namjenskom opremom i alatima instalisanih na specijalnim vozilima (kombi–vozila i tzv. KANAL–DžET sa cisternom od 9 m³ i vakuum-pumpom)
 • Vršimo ispumpavanja, čišćenja i dezinfekciju bunara, rezervoara pitke vode, podruma i dr. prostorija i površina od muljevitih i zaprljanih voda i naplavina - namjenskim muljnim pumpama raznih vrsta i kapaciteta
 • TV inspekcija cjevovoda, snimanje kanalizacionih instalacija mobilnim kamerama

Ekologija i zaštita životne sredine

 • Ispitivanja kvaliteta vazduha, emisije dimnih gasova, otpadnih i površinskih voda, zemljišta, nivoa buke
 • Dokazi za ekološke dozvole
 • Prethodne procjene i Studije uticaja na životnu sredinu
 • Plan upravljanja otpadom i elaborat za dozvolu za upravljanje otpadom
 • Strateške procjene uticaja
 • Planovi zatvaranja postrojenja, zaštite od udesa, zaštite od požara
 • Stručna mišljenja, savjetovanje i edukacija
 • Vođenje poslova zaštite životne sredine
 • Pomoć i savjetovanje u ekonomiji, pravu i politici zaštite životne sredine

Projekti zaštite prirode i upravljanja prirodnim resursima

 • Studije inventarizacije (popisa) biološke raznovsnosti (faune, flore i staništa)
 • Studije valorizacije (procjene vrijednosti) prirodnih područja
 • Studije zaštite prirode i prirodnih područja
 • Monitoring (praćenje stanja) prirode
 • Planovi upravljanja za zaštićena područja
 • Planovi upravljanja biodiverzitetom
 • Izrada studije uticaja na biodiverzitet za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije
 • Izrada stručnih mišljenja u pogledu zaštite životne sredine i biodiverziteta
 • Izrada studija izvodljivosti za poljoprivredne, energetske, industrijske i dr. sisteme

Projektovanje, izrada i revizija tehničke dokumentacije

 • Konstruktivna faza – za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave
 • Tehnološka faza – tehnološke podloge i tehnološki procesi
 • Faza uređenja zelenih površina – projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina

Energetska efikasnost

 • Energetski pregled zgrade
 • Vrednovanje i završno ocjenjivanje energetskog pregleda zgrade
 • Izrada energetskog sertifikata zgrade (energetski pasoš) s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade

Tehnička ispitivanja i inžinjering opreme i pogona

 • Servisiranje, baždarenje, podešavanje i atestiranje ventila sigurnosti
 • Ultrazvučna mjerenja debljine stijenke na posudama pod pritiskom, ispitivanje pritiskom i izrada kontrolnih proračuna
 • Ispitivanje zavarenih spojeva penetrometrijski

Hemijska priprema vode

 • Vršimo kompletan inžinjering iz oblasti hemijske pripreme i tretmana industrijskih voda – isporučujemo i ugrađujemo automatske uređaje za omekšavanje vode sa kompletnom pratećom opremom i hemikalijama.
 • Vršimo isporuku i ugradnju filtera za dobijanje pitke vode (prečišćavanje), na principu reverzne osmoze, uz prateću opremu : mehaničke filtere, filtere sa aktivnim ugljem, filtere za uklanjanje mangana i željeza, membrane, UV-lampe ...).

Hemikalije

 • Usluge savjetovanja za hemikalije
 • Tehnički elaborat o bezbijednosti (opasne hemikalije)

Ostalo

 • Preduzeće je takođe registrovano da se bavi svim oblicima trgovine, zastupanja i posredovanja, kao i izvozno – uvoznim poslovima.