Trebavska br. 11, Modriča 74480

hemopral@teol.net

+387 53 813 530

O nama

Za navedene poslove iz oblasti inžinjeringa posjedujemo odgovarajuće sertifikate (licence), namjensku opremu i kvalifikovanu radnu snagu. Preduzećem rukovodi direktor, a firma stalno zapošljava 5 radnika sa VSS, 3-5 terenskih radnika za mehaničko-hemijska čišćenja, te 1 radnika za administrativno-tehničke poslove. Sve usluge čišćenja obavljaju se u profesionalno, u kratkom roku, pomoću vozila i opreme specijalne namjene. Konstrukcija vozila omogućava i prikupljanje različitih taloga i drugih materija, te njihovo skladištenje i siguran transport na mjesto odlaganja. Sve stručne usluge u vezi izrade projektne dokumentacije vršimo povoljno, brzo, u skladu sa važećim zakonskim propisima i tehničkim zadacima.

Pogledaj našu viziju

Profesionalne usluge industrijskih i komunalnih čišćenja

90%

Projektovanje objekata

65%

Inžinjering opreme i pogona

45%

Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

85%
misija

Naša vizija i misija

Vizija: Multidisciplinarno preduzeće koje ispunjava zahtjeve tržišta u kvalitetnom projektovanju i održavanju postrojenja, poslovnih i stambenih objekata.
Misija: „HEMO-pral“ d.o.o. svojim uslugama i njihovim kvalitetnim izvođenjem održava zadovoljstvo naših klijenata na visokom nivou, brine o zdravoj radnoj i životnoj sredini i neprestano poboljšava kvalitet svojih usluga.

Licence

Za poslove iz oblasti inžinjeringa preduzeće posjeduje odgovarajuće sertifikate i licence:

image

Za hemijski tretman energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom...

image

Za pregled, servisiranje, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti na energetskim postrojenjima..

image

Za ispitivanja bez razaranja materijala na energetskim postrojenjima, uređajima i opremom pod pritiskom

image

Za pjeskarenje i antikorozivnu zaštitu energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom

image

Za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite životne sredine

image

Za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave

image

Za reviziju tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor

image

Za energetski pregled zgrada

  1. 1. Za hemijski tretman energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom
  2. 2. Za pregled, servisiranje, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i opremom pod pritiskom
  3. 3. Za ispitivanja bez razaranja osnovnog materijala na energetskim postrojenjima, uređajima i opremom pod pritiskom, te izrada odgovarajuće dokumentacije
  4. 4.Za pjeskarenje i antikorozivnu zaštitu energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom
  5. 5.Za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite životne sredine
  6. 6. Za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave (konstruktivna faza, tehnološka faza i faza uređenja zelenih površina)
  7. 7. Za reviziju tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor
  8. 8. Za energetski pregled zgrada