Trebavska br. 11, Modriča 74480

hemopral@teol.net

+387 53 813 530

Reference

 • Hemijsko i mehaničko čićšenje u tremoelektranama
 • Hemijsko i mehaničko čišćenje izmjenjivača toplote, hladnjaka i dijelova postrojenja u proizvodnim procesima hemijske, prehrambene i dr. industrije
 • Hemijsko i mehaničko čišćenje i tretmani kotlovskih postrojenja i pripadajuće opreme u kotlovnicama
 • Hemijsko i mehaničko čišćenje i tretmani kompresorskih postrojenja i pripadajuće opreme u različitim pogonima
 • Hemijsko i mehaničko čićšenje u rafinerijama nafte i rafinerijama ulja
 • Hemijsko i mehaničko čićšenje rudnicima
 • Hemijsko i mehaničko čićšenje postrojenja za obradu otpadnih voda
 • Proštopavanje i čišćenje procesnih – industrijskih kanalizacionih instalacija uključujući atmosfersku i fekalnu mrežu u većim poslovnim sistemima
 • Čišćenje kanalizacionih mreža trgovačko-poslovnih centrara
 • Čišćenje kanalizacionih instalacija u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima
 • Čišćenje stambeno-komunalnih blokova
 • Proštopavanje i čišćenje instalacija oborinske i fekalne kanalizacione mreže
 • Proštopavanje i čšćenje slivnika i slivnih priključaka gradske kanalizacione mreže
 • Proštopavanje i čšćenje kanalizacionih instalacija u stambenim objektima
 • Čišćenje i održavanje javnih površina
 • Servisiranje, baždarenje, podešavanje i atestiranje ventila sigurnosti
 • Mjerenje debljine stijenke posuda pod pritiskom, kontrolni proračun, penetrametrijsko, ispitivanje zavarenih spojeva i ispitivanje vodenim pritiskom
 • Nabavka i ugradnja opreme i hemikalija za hemijsku pripremu vode i omekšavanje napojne kotlovske vode
 • Čišćenje i dezinfekcija bunara i bazena za pitku vodu

 • Monitoring životne sredine za gradske toplane – mjerenje emisije dimnih gasova, mjerenje kvaliteta vazduha, mjernje buke, ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
 • Monitoring životne sredine za mineralnu industriju, metalnu i drvnu industriju – mjerenje emisije dimnih gasova, mjerenje kvaliteta vazduha, mjernje buke, ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
 • Monitoring životne sredine za hemijsku i tekstilnu industriju – mjerenje emisije dimnih gasova, mjerenje kvaliteta vazduha, mjernje buke, ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
 • Studije uticaja na životnu sredinu za farme tovnih brojlera
 • Studije uticaja na životnu sredinu za farme tovnih bikova
 • Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogone za koje ekološku dozvolu izdaje
 • Ministasrstvo (energetika-toplane, male hidroelektrane, farme za intenzivan uzgoj stoke i živine, mineralna industrija, hemijska industrija i sl.)
 • Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogone za koje ekološku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave (energetika-toplane, farme za intenzivan uzgoj stoke i živine, mineralna industrija, drvna industrija, tekstilna i kožna industrija, hemijska industrija, tržni centri, benzinske pumpe, prehrambena industrija i sl.
 • Elaborat uz zahtjev za dobijaje dozvole za upravljanje otpadom za pogone za sakupljanje, skladištenje i preradu opasnog i neopasnog otpada
 • Izrada plana upravljanja biodiverzitetom za autoput Vc
 • Projekat „Zaštita i monitoring rijeke Bosne na području Modriče“ sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS
 • Projekat „Poboljšanje kvaliteta vazduha i razvoj monitoringa emisije lebdećih čestica u Modriči“ sufinansiran od Ministarstva nauke i tehnologije RS

 • Objekat pogona za proizvodnju konzumnog ulja i uljnih prerađevina
 • Pogon za proizvodnju osvježavajućih i bezalkoholnih pića i vode za piće
 • Pogon za primarnu obradu drveta – pilana
 • Postrojenje za skladištenje žitarica – silosi i mlin
 • Pogon za proizvodnju namještaja
 • Postrojenje za reciklažu i otpadnih automobilskih guma
 • Proizvodni pogon za preradu i cijepanje drva
 • Proizvodni pogon za proizvodnju, posredovanje i trgovinu za i metaloprerađivačku industriju
 • Objekat za proizvodnju građevinske limarije

 • Stambeno-poslovni objekat, spratnosti P+2+1/2
 • Stambeno-poslovni objekat, spratnosti P+5
 • Stambeni objekat, spratnosti Po+P+2
 • Poslovni objekat-Autobuska stanica, spratnosti Po+P+1
 • Poslovni objekat-HALA, spratnosti P
 • Gradska zelena pijaca
 • Rekonstrukcija stambenog objekta, spratnosti P+2+1/2